ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടെ കോണ്ടം ഊരി മാറ്റുന്നതിനെതിരെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് നീക്കം.ഉടൻ വിലക്കു വന്നേക്കും
June 24, 2022 7:26 pm

ന്യുയോർക്ക് :ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടെ പങ്കാളി അറിയാതെ കോണ്ടം ഊരി മാറ്റുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് നീക്കം നടത്തി അമേരിക്ക. കഴിഞ്ഞ മാസം അവതരിപ്പിച്ച,,,

Top