മെഹുൽ ചോക്സിക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടിയ യുവതിയെ അറിയാം, കുടുക്കിയെന്ന് സംശയമെന്ന് ഭാര്യ പ്രീതി. ഇന്ത്യയിേലക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്ന് ഡൊമിനിക്കൻ സർക്കാർ.
June 3, 2021 3:41 am

ന്യൂഡൽഹി:മെഹുൽ ചോക്സിയെ കുടുക്കിയതെന്ന് ഭാര്യ പ്രീതി ചോക്സി. ചോക്‌സിക്കൊപ്പം അത്താഴത്തിനു ഒപ്പം കൂട്ടിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന യുവതിയെ അറിയാമെന്നും ഭാര്യ വെളിപ്പെടുത്തി,,,

ചോക്സി വീണത് പെൺകെണിയിൽ..കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ചോക്സിക്ക് ഒപ്പം കണ്ടെത്തിയ യുവതി കാമുകിയല്ല.
June 1, 2021 12:05 pm

ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ മെഹുൽ ചോക്സിക്ക് ഒപ്പം കണ്ടെത്തിയ യുവതി ചോക്സിയുടെ കാമുകിയല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചോക്സിയെ ആന്റിഗ്വയിൽ,,,

Top