മോനെ ശബരി നാഥേ…വെള്ളയുടുപ്പിൽ മാത്രം ജീവിച്ചു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള അർബൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരാ…
April 21, 2020 3:26 am

മോനെ ശബരി നാഥേ… മടിയിൽ കനമുള്ളവനെ പേടിക്കാൻ ഉള്ളു…… മോൻ ഈ പ്രവാസികൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോ അവരെ,,,

സാമ്പത്തിക സംവരണം അക്കൗണ്ടില്‍ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പോ? മോദിയുടെ തട്ടിപ്പുകള്‍ അക്കമിട്ട് ശബരീനാഥന്‍ എംഎല്‍എ
January 8, 2019 1:30 pm

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനായി സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കാട്ടി സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന നീക്കത്തിന്റെ തട്ടിപ്പുകള്‍ തുറന്നുകാട്ടി യുവ കോണ്‍ഗ്രസ്,,,

Top