തുഷാറിനെ നക്കി കൊല്ലുന്നു. നാസിലിനെ കൊല്ലല്ലേ

തുഷാറിനെ നക്കി കൊല്ലുന്നു. നാസിലിനെ കൊല്ലല്ലേ ഡോ N ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സാറിനോട് ഒരു ചോദ്യം. മറുപടി ഉണ്ടോ ഡോ N ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സര്‍

Top