ബിജെപിയുടെ താരമായി കെ സുരേന്ദ്രൻ ;ഉടൻ ശബരിമലയിലേക്ക്…

ബിജെപിയുടെ താരമായി കെ സുരേന്ദ്രൻ ;ഉടൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നു. അയ്യപ്പൻറെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയിൽ എത്തും .

Top