ജലീൽ കുടുങ്ങി!.. ജലീലിനെതിരെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി!..

മന്ത്രി കെ.ടി ജലീൽ വീണ്ടും കുടുങ്ങി !മന്ത്രിക്ക് എതിരെ വിജിലസ് കോടതിയിൽ എത്തി.ഇടതു സർക്കാരിന് വീണ്ടും പ്രഹരം?

 

Top