ലക്ഷദ്വീപിലെ രോഗികള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാസഹായം ഡോ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ വിതരണം ചെയ്തു

കൊച്ചി:സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലക്ഷദ്വീപിലെ രോഗികള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാസഹായം ഡോ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

Top