ഹൃദയാഘാതം: ആദ്യത്തെ 70 മിനിറ്റുകള്‍ നിര്‍ണായകം.ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കിടയിലെ ഹൃദയാഘാതം കൂടുന്നു
October 2, 2015 9:30 pm

കൊച്ചി: ഇന്ന് ആളുകള്‍ പേടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഹൃദയാഘാതം. ‘സൈലന്റ് കില്ലര്‍’ എന്നു വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. കാരണം ഉറക്കത്തില്‍ വരെ,,,

Top