നമ്പര്‍ വിലാസവുമായി ഡല്‍ഹി; ആറക്കത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ പേരും വീട്ടുപേരും ജില്ലയും തുടങ്ങി സർവ്വവും
November 16, 2017 11:08 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാറിന് പിന്നാലെ ഒറ്റ നമ്പരിലുള്ള വിലാസവുമായി ഡല്‍ഹി. വീടിനും ഓഫീസിനും ഇനി നീണ്ട വിലാസം ഉണ്ടാകില്ല. അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളുമടങ്ങിയ,,,

Top