മുസ്ലീങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുമെന്ന് ബൊക്കോ ഹറാം
August 4, 2016 2:05 pm

അബുജ: ഐഎസിനെ മാത്രമല്ല നൈജീരിയന്‍ ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പായ ബൊക്കോ ഹറാമിനെയും പേടിക്കണം. വധഭീഷണിയുമായി ബൊക്കോ ഹറാം രംഗത്തെത്ിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണങ്ങളില്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാളും,,,

Top