ബ്രോഡ്ബാന്റ് കണക്ഷന്‍ വിപണി സ്വന്തമാക്കി ജിയോ കുതിക്കുന്നു
May 3, 2017 10:44 am

രാജ്യത്തെ ബ്രോഡ്ബാന്റ് കണക്ഷന്‍ വിപണിയുടെ 39.36 ശതമാനവും സ്വന്തമാക്കി റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ മുന്നേറുന്നു. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ,,,

Top