ശ്രദ്ധേയമായി നവാഗതസംവിധായകൻ സബീഹ് അബ്ദുൽ കരീമിന്റെ C’est La Vie സീ ലാ വി
January 18, 2021 4:20 pm

PETRA ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാനറിൽ ഷാഫി പെട്രയും അനസ് മുണ്ടോയും ചേർന്നു നിർമിച്ചു നവാഗതനായ സബീഹ് അബ്ദുൽ കരീം കഥയും സംവിധാനവും,,,

Top