ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കാൻ കേരളം ബിജെപി!കേരള ബിജെപിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം.മുസ്ലിം വികാരവും ആളിക്കത്തിക്കാൻ സാധ്യത.
June 8, 2021 1:15 pm

കൊച്ചി: എത്ര പണിപ്പെട്ടിട്ടും കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല .വോട്ടു ശതമാനത്തിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിലും നാല് ലക്ഷത്തിൽ അധികം നഷ്ടമാവുകയും,,,

Top