കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തെറ്റുണ്ടോ….? കോവിഡ് പോർട്ടലിലൂടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെയറിയാം
June 9, 2021 12:57 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് നൽകുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തെറ്റുകൾ കോവിഡ് പോർട്ടലിലൂടെ ഇനി,,,

Top