മോമോസിനു വേണ്ടി വാശിപിടിച്ചു കരഞ്ഞ ആറു വയസുകാരനെ കനാലിലേക്ക് പിതാവ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു: മനസാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന ക്രൂരത ഇങ്ങനെ
May 27, 2018 8:24 pm

ആഗ്ര: മോമോസിനു(പ്രത്യേക പലഹാരം) വേണ്ടി വാശിപിടിച്ചു കരഞ്ഞ ആറു വയസുകാരനെ കനാലിലേക്ക് പിതാവ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനാണ് മകന്റെ വാശിപിടിച്ചുള്ള കരച്ചിലില്‍,,,

Top