സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു :ഇന്ന് മാത്രം വർദ്ധിച്ചത് പവന് 400 രൂപ
May 26, 2021 11:30 am

സ്വന്തം ലേഖകൻ കൊച്ചി : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന്,,,

Top