റോക്ക്‌സ്റ്റാര്‍ !..കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തി ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമം ദി ഗാര്‍ഡിയന്‍.
May 15, 2020 3:03 am

തിരുവനന്തപുരം: ലോകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനം ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ആയി .കൊറോണ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ,,,

Top