‘ചേട്ടന്‍ എനിക്കൊട്ടും സുഖം തരുന്നില്ല’ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ വേശ്യയായി കാണുന്ന സമൂഹം; ലൈംഗീകതയിലെ അബദ്ധ ധാരണകളെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്നെഴുത്ത്
September 24, 2018 9:27 am

ലൈംഗീകതയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്ത ഇന്നും നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ മുമ്പുള്ളതാണ്. സ്വതന്ത്രമായ ആശയ വിനിമയം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ വിഷയം. എന്ത്,,,

Top