കൊറോണ:വാക്‌സിന്‍ കുരങ്ങന്മാരില്‍ നൂറുശതമാനം വിജയം.വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ വാക്‌സിന്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നു ട്രംപ്. മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണത്തിനു തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞ !
May 16, 2020 5:38 pm

ലണ്ടൻ :കൊറോണക്കുള്ള വാക്‌സിന്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനിന്റെ ഭാഗമായ പരീക്ഷണം വിജയമെന്ന് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത്.വൈറസ് പരീക്ഷിച്ച ആറ് റൂസസ് മക്കാക്,,,

Top