ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 7 ന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ?
August 15, 2016 11:18 am

ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 7 എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തൊക്കെ പുതുമകളുമായിട്ടാണ് 7 എത്തുക? പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആപ്പിളിന്റെ ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ , അടുത്ത,,,

Top