യേശുവിനെയും കത്തോലിക്ക സഭയേയും നിന്ദിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി
January 5, 2018 12:14 am

ഒട്ടാവ:  കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്തുവിനേയും ക്രിസ്ത്യാനികളേയും അപമാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം.   യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി,,,

Top