പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പണമില്ലാതെ കേരളം: ധൂര്‍ത്തിന്റെ തൂക്കമൊപ്പിച്ച് ചീഫ് വിപ്പ് പദവി വഹിക്കാന്‍ സിപിഐ
June 24, 2019 5:57 pm

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പണം കണ്ടെത്താന്‍ വലയുന്ന കേരളത്തില്‍ പണം ധൂര്‍ത്തടിക്കാനായി പിണറായി മന്ത്രിസഭ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കാരണങ്ങള്‍,,,

Top