വിവാദത്തില്‍ അവ്യക്ത നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിനിത കണിച്ചേരി.വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മൂന്ന് പേരുടെ വ്യക്തി താത്പര്യം. നിയമനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തി- എം. ബി രാജേഷ്
February 6, 2021 2:55 pm

കൊച്ചി:ഭാര്യയുടെ നിയമനം രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ചെന്ന് എം. ബി രാജേഷ് . മൂന്ന് പേരുടെ വ്യക്തി താത്പര്യമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. ചിലർ വിളിച്ച്,,,

Top