സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7798 പേർക്ക് കോവിഡ് ; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 85,307 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചത് 85,307 സാമ്പിളുകൾ :ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 9.14 ശതമാനം
July 12, 2021 6:15 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 7798 പേർക്ക് കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂർ 1092, കോഴിക്കോട് 780, കൊല്ലം 774,,,,

സംസ്ഥാനത്ത് 12,220 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് ; ഇന്നും ടി. പി. ആർ നിരക്ക് പത്തിന് മുകളിൽ
July 11, 2021 6:00 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 12,220 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 1861, കോഴിക്കോട് 1428, തൃശൂര്‍ 1307,,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 14,087 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10.7 ശതമാനം: 11,867 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
July 10, 2021 6:06 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 14,087 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 1883, തൃശൂര്‍ 1705, കോഴിക്കോട് 1540,,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 12,456 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ;12,515 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
July 3, 2021 6:05 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 12,456 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 1640, തൃശൂര്‍ 1450, എറണാകുളം 1296,,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 19,760 പേർക്ക് കോവിഡ ;24,117 പേർക്ക് രോഗമുക്തി :ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 15.13 ശതമാനം
June 1, 2021 6:07 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 19,760 പേർക്ക് കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 2874, തിരുവനന്തപുരം 2345, പാലക്കാട് 2178,,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 28,514 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പരിശോധിച്ചത് 1,26,028 സാമ്പിളുകള്‍ :45,400 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
May 22, 2021 6:08 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 28,514 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 3932, തിരുവനന്തപുരം 3300, എറണാകുളം 3219,,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 32,762 പേർക്ക് കോവിഡ്; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പരിശോധിച്ചത് 140,545 സാമ്പിളുകൾ : ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 23.31
May 19, 2021 6:17 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ   തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 32,762 പേർക്ക് കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 4282, മലപ്പുറം 4212, തിരുവനന്തപുരം,,,

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 31,337 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ; റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 97 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ : കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പരിശോധിച്ചത് 1,34,553 സാമ്പിളുകൾ
May 18, 2021 6:03 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ   തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 31,337 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 4320, എറണാകുളം 3517,,,,

Top