സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 25,820 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ; 24,224 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കരോഗം
May 23, 2021 6:05 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 25,820 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 4074, എറണാകുളം 2823, പാലക്കാട്,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 35,801 പേർക്ക് കോവിഡ് ; 32,627 പേർക്ക് സമ്പർക്ക രോഗം : രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 115 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും
May 9, 2021 5:42 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 35,801 പേർക്ക് കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 4767, തിരുവനന്തപുരം 4240, മലപ്പുറം,,,

Top