നല്ല പെണ്ണുങ്ങള്‍ മല ചവിട്ടില്ലെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍
January 8, 2019 5:23 pm

തിരുവനന്തപുരം: നല്ല പെണ്ണുങ്ങള്‍ ശബരിമല കയറില്ലെന്ന് സ്ത്രീകള്‍. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സമാപിക്കുന്ന വേദിയിലെ ഇടതുപൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ,,,

Top