എതിരാളികളെ നിലത്തടിച്ച മോദി -അമിത് ഷാ കരുനീക്കം!! മഹാരാഷ്ട്ര നഷ്ടമാകരുതെങ്ങ് മോദി നിർദേശം നടപ്പിലാക്കി അമിത് ഷാ.
November 24, 2019 3:42 am

ന്യൂഡൽഹി : രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ വേരൊടെ പിഴുതെറിയുന്ന മാരകം മഹാരാഷ്ട്രീയം ആയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും,,,

Top