എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ അന്തരിച്ചു….
May 28, 2020 11:42 pm

കോഴിക്കോട്: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മാതൃഭൂമി എ‌ം.ഡിയുമായ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ അന്തരിച്ചു. ഹൃദയഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ്,,,

Top