വീണ്ടും ഭീതി !..ഭൂമിയിലേക്ക്‌ അജ്‌ഞാത വസ്‌തു പാഞ്ഞടുക്കുന്നു;നവംബര്‍ 13ന്‌ പതനസ്ഥലം ഇന്ത്യന്‍ ഏരിയ
October 27, 2015 7:36 pm

  വാഷിങ്‌ടണ്‍:ചുവന്ന മൂണിനും ലോകാവസാന ഭീക്ഷണിക്കും ശേഷം വീണ്ടും ഭയത്തിന്റെ ശൊന്യാകാശവാര്‍ത്ത ..ഇത്തവണത്തെ ശൂന്യാകാശവാര്‍ത്ത ഇന്ത്യന്‍ ഏര്യായിലേക്ക് ആണ് ലക്ഷ്യം,,,

Top