ആലപ്പുഴയിൽ പോലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ സംഘർഷം ; പോലീസുകാർക്കുൾപ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്
January 25, 2022 10:48 am

ആലപ്പുഴ : നീർക്കുന്നം മാധവമുക്ക് തീരത്ത് പോലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ വൻ സംഘർഷം. നാലു പോലീസുകാർക്കും നാട്ടുകാരിൽ ചിലർക്കും സംഘർഷത്തിൽ,,,

Top