മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ മോഹിച്ച തന്നെയും വയലാര്‍ രവിയെയും ഒരാള്‍ വെട്ടി: ശങ്കരനാരായണന്‍; കസേരയില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍ അതിന്റെ വില മനസിലാക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്
September 6, 2018 6:53 pm

കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ തനിക്കും വയലാര്‍രവിക്കും മോഹമുണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ തങ്ങളെ ഒരാള്‍ വെട്ടിയതാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശങ്കരനാരായണന്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ നോക്കിയിരുന്നതായിരുന്നു,,,,

ശങ്കരനാരായണനെയും വയലാര്‍ രവിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാത്ത നേതാവാര്? പറയാതെ പറഞ്ഞ് ശങ്കരനാരായണന്‍
September 6, 2018 12:47 pm

കൊച്ചി: തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെന്നും തന്നെ ഇതിന് അനുവദിക്കാത്തത് ഒരു മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ.ശങ്കരനാരായണന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.,,,

Top