തൃപ്തി ദേശായി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിലെത്തും
November 6, 2018 3:00 pm

തിരുവന്തപുരം: ശബരിമലയില്‍ ഏത് പ്രായതതിലുമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ വരെ കേസ് നടത്തി ഒടുവില്‍ വിജയിച്ച ഭൂമാതാ,,,

Top