വേട്ടയാടി മതിയായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും കാൾടെക്‌സ് ജങ്ഷനിൽ വന്ന് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാം.ഒറ്റവെട്ടിന് തീർത്തേക്കണം.കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം ഭീകരത തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തക
May 30, 2021 4:34 am

കണ്ണൂർ : സിപിഎം പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകയും സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുമേഷിന്റെ,,,

Top