സംസ്ഥാനത്ത് ഇനിയും ചൂട് കൂടും, ഇന്നും നാളെയും ജാഗ്രത, കോഴിക്കോട് ഉഷ്ണതരംഗം ഉണ്ടാകും: നേരിട്ട് സൂര്യതാപം ശരീരത്തിലേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
March 18, 2020 4:33 pm

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ചൂട് കൂടും. കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക. കോഴിക്കോട് ഇന്നും നാളെയും ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്,,,

തുലാവർഷം കനക്കുന്നു…!! 5 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത..!! ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം
October 19, 2019 1:05 pm

സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം കനക്കുന്നു. ഒറ്റതിരിഞ്ഞു പലസ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ജില്ലകളിലും,,,

Top