വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കൊടും ചതി. പിണറായി നെട്ടോട്ടത്തിൽ!!

കൊച്ചി:വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ കൊടും ചതിയിൽ വീണു ഇടതുസർക്കാർ . മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി നെട്ടോട്ടത്തിൽ.തുഷാറിന്റെ ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ നാസിലിനെ സഹായിക്കാതെ എതിർ പക്ഷത്തുള്ള തുഷാറിന്നെ രക്ഷിച്ചതിൽ സഖാക്കൾ അമർഷത്തിൽ.

Top