പിണറായിയുടെ പ്രളയ ലോട്ടറി

പിണറായിയുടെ പ്രളയ ലോട്ടറി. അടിച്ചയാൾ ബോധം കെട്ടോ. സഖാക്കൾ തേഞ്ഞൊട്ടി. പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാ്തലത്തില്‍ ഇടത് മുന്നണി സര്‍ക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കടുത്ത വിമര്‍ശനവും ട്രോളും ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്.

Top