ബോബി ഫാൻസ്‌ മാസ്‌കും സാനിറ്റൈസറും നൽകി.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബോബി ഫാൻസ് ചാരിറ്റബിൾ സ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശ്ശൂർ പേരാമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാസ്ക്കുകളും സാനിറ്റൈസറും കൈമാറി. ബോബി ഫാൻസ് കോഓർഡിനേറ്റർമാരായ ദേവദാസ്, ലതീഷ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് പേരാമംഗലം ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് സജി ചെറിയാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി.

Top