ഭാവനെയെ ഞെട്ടിച്ചു കല്യാണ ആശംസകളായി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര; വീഡിയോ കാണാം

ഭാവനയെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര വീഡിയോയിലൂടെ വിവാഹ ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചു. കൂട്ടത്തില്‍ ഭാവനയുടെ ധീരതെയും മറ്റും പുകഴ്ത്തി പറയുകയും ചെയ്തു.

Top