ആണവായുധം ‘ആദ്യം പ്രയോഗിക്കില്ല’ എന്ന നയം മാറ്റിയേക്കും: രാജ്നാഥ് സിംഗ്
August 16, 2019 3:36 pm

ന്യൂഡൽഹി: ആണവായുധം ‘ആദ്യം പ്രയോഗിക്കില്ല’ എന്ന നയം തുടരുന്ന ഇന്ത്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി,,,

Top