അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ എങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ രഹസ്യനീക്കം!!തോൽപ്പിക്കാനായി ഷാനിമോൾ വിരുദ്ധർ . പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഷാനിമോളും.ലിജുവിന്‌ നറുക്ക് വീഴാൻ സാധ്യത.
August 28, 2019 2:43 pm

സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലമാണ് .പാലായിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിലെ അരൂരിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഷാനിമോൾ,,,

ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരിഫും രാജ്യാന്തര ഹവാലാ ഇടപാടുകാരും തമ്മിലെന്ത് ?!ആരിഫിന്റെ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്
April 13, 2019 12:55 pm

ആലപ്പുഴ:കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ “നന്മ മരങ്ങളിൽ” ഒന്നാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥി എ.എം ആരിഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് അരൂരിൽ എം.എൽഎ കൂടി,,,

Top