വിശപ്പ് തല്‍ക്കാലം മാറ്റാന്‍ പ്രാതലിന് ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക; ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല
August 20, 2016 8:29 am

രാവിലെ പ്രാതലിന് ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കുക എന്നത് പലരുടെയും പതിവാണ്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മടി കാരണം ചിലര്‍ പഴം മാത്രം കഴിച്ച്,,,

Top