സ്വാമിക്ക് പുറകെ…കല്യാണത്തിനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും വിസമ്മതിച്ച കാമുകന്റെ ലിംഗം കാമുകി മുറിച്ചുമാറ്റി.;യുവതിയും കുടുംബവും ഒളിവില്‍
June 23, 2017 6:59 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി : ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും വിവാഹത്തിനും വിസമ്മതിച്ച കാമുകന്റെ ലിംഗം യുവതി മുറിച്ചു മാറ്റി.22 എഫ്‌കെ സിനിമയുടെ മാതൃകയിലാണ് യുവതിയുടെ,,,

Top