കന്യകയും കന്യാചര്‍മ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംമെന്ത്? ഡോക്ടര്‍ ഷിനു ശ്യാമളന്റെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു
September 19, 2018 9:39 am

കന്യകയും കന്യാചര്‍മ്മവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്? കന്യാചര്‍മ്മം എന്ന വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്ടര്‍. സമൂഹത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച്,,,

Top