അഴുക്കുചാലില്‍ പൈപ്പുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനിടെ കാണക്കാരി സ്വദേശികള്‍ ശ്വാസം മുട്ടിമരിച്ചു
June 7, 2016 9:09 am

കോട്ടയം: മാന്‍ഹോളുകളും അഴുക്കു ചാലുകളും വൃത്തിയാക്കുകയും അറ്റകുറ്റപണി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമാണ്. മഴ ശക്തമായപ്പോള്‍ റോഡുകളും ഇത്തരം,,,

Top