സിസ്റ്റര്‍ സെഫി തന്റെ കന്യാ ചര്‍മ്മം കൃത്രിമമായി തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു!..
July 17, 2019 10:36 pm

കോട്ടയം: കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അടിവേരിളക്കിയ സിസ്റ്റർ അഭയ കേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് .കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ സിസ്റ്റര്‍ സെഫി തന്റെ,,,

തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തില്‍ എത്തിയെന്നതിന് തെളിവില്ല .മെത്രാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ജാതിനോക്കുന്നു.തോമാശ്‌ളീഹ ബ്രാഹ്മണരെ മാമോദീസാ മുക്കി എന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം-ഫാ പോള്‍ തേലക്കട്ട്
April 12, 2018 4:17 am

കൊച്ചി:തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തിലെത്തിയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ല. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇവിടെ തോമാശ്ലീഹാ വന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ മാമോദീസാ മുക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം,,,

തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തില്‍ എത്തിയെന്നതിന് തെളിവില്ല .മെത്രാനെയും കന്യാസ്ത്രീയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ജാതിനോക്കുന്നു.തോമാശ്‌ളീഹ ബ്രാഹ്മണരെ മാമോദീസാ മുക്കി എന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം-ഫാ പോള്‍ തേലക്കട്ട്
April 12, 2018 4:10 am

കൊച്ചി:തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തിലെത്തിയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ല. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇവിടെ തോമാശ്ലീഹാ വന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ മാമോദീസാ മുക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധം,,,

Top