ജയരാജന്‍ ആശുപത്രിയില്‍…….
January 19, 2016 9:49 pm

കണ്ണൂര്‍:മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജി തലശ്ശേരി കോടതി തള്ളിയ പി ജയരാജന്‍ ആശുപത്രിയില്‍.ദേഹാസ്വാസ്ത്യത്തെ തൂടര്‍ന്ന് എകെജി ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോള്‍ പ്രവ്വ്വ്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.നാലെ ജയരാജനെ,,,

Top