കെ.സി ജോസഫിനെതിരെ ചെന്നിത്തലയോട് പ്രതികരിച്ച കോൺഗ്രസുകാരെന്റെ വീട് തകർത്തു.
May 6, 2020 12:51 pm

കെ.സി ജോസഫിനെതിരെ ചെന്നിത്തലയോട് പ്രതികരിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ അക്രമണം.അപ്പപ്പോൾ മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഗുണ്ടായിസം കയ്യിലെടുക്കുന്നു,,,

Top