ഭാര്യയെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുപയോഗിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊന്നു; കാമുകനുമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവ് ചെയ്തത്…
December 5, 2018 10:28 am

ലണ്ടന്‍: കാമുകനുമായി ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാന്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുപയോഗിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നു. സ്വവര്‍ഗ പങ്കാളിയുമായി ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനായി,,,

Top