മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ അടുക്കളയ്ക്ക് നേരെ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ആക്രമണം..! സിനിമ ശബരിമല ആചാരങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നു; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ കൂട്ടായ ആക്രമണം
January 17, 2021 12:21 pm

കൊച്ചി: ശബരിമലയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും വിവാദം കുത്തിപ്പൊക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ. നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ,,,

Top