കിഡ്നി അപകടത്തിലാണോ ? ആദ്യ സൂചന ഇതാണ്
August 23, 2017 2:42 am

കിഡ്നി ശരീരത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അവയവം തന്നെ ആണ്. രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കല്‍ ആണ് കിഡ്നിയുടെ ദൗത്യം.കിഡ്നി സ്ഥിതി,,,

ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുണ്ടേല്‍ കിഡ്നി രോഗം പമ്പകടക്കും !ജിഞ്ചര്‍ മസാജ് എന്ന ഈ അത്ഭുത ചികിത്സ മറക്കാതെ വായിക്കൂ പ്രചരിപ്പിക്കൂ ..!!
May 17, 2017 12:06 am

ആയുര്‍വേദ ആചാര്യന്‍ മായാ തിവാരിയുടെ ‘ആയുര്‍വേദം, സൗഖ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം’എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്ന ഇഞ്ചി മസാജ് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം.,,,

Top